Cho mình hỏi trích cồ có cắn các loại chim khác ko? Mình nuôi avi có manh manh ,cu hà lan ,bồ câu nhật ... Tính nuôi thêm 1 cặp trích cồ mà ko biết có sao ko ! Các pro giải đáp giúp với !!!