các anh cho em hỏi tí em có 2 chú khuyên dạo này líu quá em muốn cho đi cọ sát bên ngoài tí nhưng không biết đem đâu ra ràng, mà em ở ninh giang các anh xem ở hải dương mình các anh thường ra ràng chim đâu chỉ em với em muốn tham gia chút......