nhờ ae xem dùm chim gáy này dùm em, e mới chơi nên mong ae chém nhẹ tay
http://youtu.be/OJHmtMam2n8