vợ sắp sinh nên m bán dần đàn chim đang nuôi để lấy diện tích sử dụng.
bán 1 cặp cu pháp đang ấp=350k
bồ câu pháp sinh sản=400k/1 cặp.có màu trắng và ghi xám

liên hệ hùng 01668177571
chim sẽ bán dần theo nhu cầu.bạn nào định qua xem vui lòng ll trước vì mình ít khi ở nhà