mới tìm được mấy cục đá thấy cũng đẹp mà không biết là đá gì nhờ cả nhà chỉ giáo.............