Các bạn xem hộ rêu này có phải rêu sao không, mình lượm được ở khe suối và nó đang mọc bán cạn, không biết có hạ thủy được luôn không nhỉ. Nhờ các bạn giúp đỡ