Mình có con hoạ mi gần 1 nă, do không có kinh nghiệm mấy hôm nay để ý thấy 2 mắt nó mờ đục nhẩy lồng, chắc gần mù. Hỏi bác noà có kinh nhiệm chữa trị bảo em cái...chúc các em hoạ mi khác không bị mù.