Chào cả nhà,

Tình hình là con vẹt mã lai lutino của mình mới mua được vài hôm. Từ khi mua về đến giờ, chim bị tiêu chảy phân vàng. Sau 2 hôm thì sáng hôm nay chim đã bỏ ăn. Chỉ nhắm mắt gục gặc thôi. Xin mọi người hướng dẫn cách điều trị cho chim

Hình đây mọi người (Phân đặc là của con khác)