Tình hình là em mới bắt đầu nuôi cá Betta (1 cặp) nhưng khổ nỗi là 2 bé cá nhà em không ăn hoặc ăn rất ít thức ăn có sẵn nhưng lại tiêu thụ thức ăn sống (trùng chỉ) bình thường. Có ai gặp trường hợp giống em chưa? Xin cho em ít kinh nghiệm chứ đôi khi cũng không đi mua trùng được