Có ai biết làm thế nào để mấy góc lồng chim dính chặt lại với nhau không ? Keo 502 ?