chiều qua đi ra rẫy vô tình mò đc 2 con sóc đất con chưa mở mắt, 1 đực 1 cái, ai có kinh nghiệm nuôi nó cho mình ít ý kiếm, mình đc trên mạng chỉ chỉ bảo chung chung thôi, mình cần kinh nghiệm thực tế. thanks ace!