Hiện trạng bể cá, em đang xây như thế này.
Bể dài 4m, rộng 90 - 1m, cao 1m, dốc về đáy 1 bên , em đặt ống thoát đáy
Đường màu đỏ là đường ống phun từ khoang đặt máy bơm vào bể
Em đặt 6 ống 27 cách đáy bể 15cm theo hướng như hình vẽ.
màu xanh là van riêng cho từng đường ống
[IMG][/IMG]
Hình tiếp theo là ống tràn các ngăn lọc, em đặt bặng mép nước và ống thông ống thoát đáy từ bể chính sang
[IMG][/IMG]
Hình tiếp là thiét kế xả đáy cho các ngăn lọc sang ngăn lắng
Ngăn lọc và ngăn đặt máy em để cao 60cm, ngăn lắng em để cao bằng chiều cao bể 1m.
[IMG][/IMG]
và bây giờ, em xin tư vấn của các bác:
Bể này nếu tính ra là 4 đến 5 khối nước.
- Em nên dùng máy bơm công suất bao nhiêu cho hợp lý công suất đẩy cho ra hết các đàu ống VD: Bơm (BOYU - SPF - 5500 hay 8000....) hay dùng loại nào a.
- bố trí vật liệu lọc vào 2 ngăn giữa như thế naò a.