các bác cho e hỏi mùa này mua vẹt ngực hồng còn tập nói cho nó được không, định mang nó đi ra nước ngoài cso được không, vì sắp đi ra nước ngoài nên kiếm 1 con chơi cho đwox buồn