Pro nào có lọc ngoài thanh lý thì ới e phát 0934255889
Lọc cho bể từ 90 trở lên ạ
Thân