Mình định mang đi xa 1 con cá xiêm trống (từ Huế ra Vinh)
Mình đi tàu, hơi lắc và giật.
Vậy mình bỏ cá trong cái hũ nhựa nhỏ có được không nhỉ? Không biết nó có bị say sóng không nữa