Ai giúp mình với
Hồ 60 x 35 x 45 (d x r x c)
Đèn 1m led 8520 cắt đôi
Nền smk2 kg quạt, nhiệt độ 28-29
Đèn ngày bật 8h liên tục lúc tắt đèn là tối thui luôn
Hồ mình mới set được 7 ngày chỉ trồng rêu peacok và brazil moss thôi nhưng bị đen thui hết.