Đây là một vài hình ảnh về 2 em nhạn của mình, vì lí do kĩ thuật nên hình ảnh kém chất lượng, mong các bạn thông cảm và cho ý kiến... Xin cảm ơn !!!
[IMG]http://www.upsieutoc.com/image/n97q
http://www.upsieutoc.com/image/n97s
http://www.upsieutoc.com/image/n97x
http://www.upsieutoc.com/image/n9BG
http://www.upsieutoc.com/image/n9Bn
http://www.upsieutoc.com/image/n9Bp
http://www.upsieutoc.com/image/n9BD
http://www.upsieutoc.com/image/n9BW
http://www.upsieutoc.com/image/n9Bh
http://www.upsieutoc.com/image/n9B9
http://www.upsieutoc.com/image/n9BJ[/IMG]