Chào anh em mình cần mua 1 em mi siêng hót. Anh em nào kô chơi nữa hoặc chim đá ko chơi lại cho mình chim kô tật lỗi giá hữu nghị mình cãm ơn nhiều. Vì mới chơi ko rành nhờ anh em chỉ giúp. Số ĐT. 0937.229.224.mình 45t