Chào anh em mình mới chơi kô rành lắm nên anh em nào ko chơi hay có chim đá ko đá nữa để lai cho minh chơi hót chim kô tật lổi giá hữu nghị cãm ơn tất cã đã ghé xem. Số ĐT.0937.229.224.Bảo 45t. HCM.