Chào mào đến nhiều quá mà không có chim mồi đem đi bẫy.lại không có thời gian.chỉ tối có thời gian đi soi 😁😁😁bác nào có hứng không lên chỗ em nhiều lắm.các bác tha hồ mà bẫy.😃😃😃😃😃😃😃😃😃😄