Tình hình là sáng đi học lại trường thấy cây này. lụm về hạ thủy thử, ace cho hỏi đây là cây gì ,và có hạ thủy đc k. mới chơi ts k pít nhìu thông cảm.

link: down về xem dùm, e chưa pít up trực tiếp. http://upnhanh.mobi/download/k2wpZ6T...2019.05.04.jpg