Anh chị cho em hỏi gà mái sống được bao nhiêu ngày nếu không ăn uống gì ?