chào cả nhà,

Mình cần tìm nhà mới cho vện F1 12 tháng sau:
Giới tính: Đực
Chiều cao - Cân nặng: 54 Cm - 18Kg
Màu lông: Vện
Chất lông: Rất cứng
Số đăng ký: SPSPH E0193
Số chip: 90001 20010 31794

Liên hệ:
Phone: 0909614007
Add: 130 Lê Văn Lương Quận 7

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

Chó cha (Bưởi):SPSPH D0027
[IMG][/IMG]

Chó mẹ (MISS):SPSPH D0089
[IMG][/IMG]