Em nghe nói cho cá ăn SUMO là mất khả năng sinh sản.Vậy cá mái mà ăn có sao hok mấy bác????
CÁc bác chỉ em với !!!Help.CHỨ tình hình này là rất là tình hình đó...