Các bậc tiền bối, các anh em của diễn đàn aquabird.com.vn cho em mạn phép hỏi 1 vài điều còn thắc mắc sau đây:
1. Mùa này là mùa mưa, gà dễ bệnh, em có 1 cặp gà nòi trống mái đang cản với nhau thì có nên tiêm ngừa hay không, nếu tiêm có ảnh hưởng tới bầy gà con sau này hay không?
2. Em có 1 cặp gà mái nòi cùng bầy với nhau (tạm gọi là mái A & mái . Sau đó em bắt 2 con trống hoàn toàn không có huyết thống gì với nhau (tạm gọi là trống C & trống D). Sau đó em cho cản A với C và B với D. Thời gian sau A với C cho ra 1 bầy con, B với D cho ra 1 bầy con. Nếu em bắt 1 con trống của bầy này cản với 1 con mái của bầy kia thì có vấn đề gì không, có bị trùng huyết hay không?