Em mới set bể này được tròn 1 tuần, bể 40x25x25, các bác cho em xin 1 kiến về bố cục, bể bắt đầu bị rêu, các bác tư vấn em nuôi cá gì luôn nhé.