Bể chật nên giảm tải
- lam ab s10+: 400k

- xanh cobalt s12: 500k

Cá khỏe, miễn mặc cả các bác nhé.
LH: O913 365 sáu tám hai