Còn cái clip post lên cho vui . em nó đã ra đi do mình đi làm nên quên ngoài nắng 41 độ C
http://youtu.be/N0qDApGuq20