Mình rất thích mấy dòng này bạn nào có thì chỉ mình qua ngắm với nhé....