Xin chào mọi người, em là mem mới hôm nay có vấn đề xin được nêu ra để các cao nhân vào chỉ giáo.
Chả là nhà em có cây hải đường đã 75 tuổi rồi, cây thì vẫn phát triển tốt và tết vẫn nhiều hoa lắm, nhưng chỉ có mỗi tội là do những năm trước cụ em phát bớt cành đi để lấy sân phơi thóc nên giờ cây không thể nào xum xê lại như cũ trông không đẹp, em xin hỏi các bác có kinh nghiệm cách chăm sóc thế nào để cây ra chồi phát triển lại như cũ với được không ạ.