Chào cả nhà, nhờ mọi người định giá con này dzùm nhaCác bác gạch đá vừa phải thôi ạ