phân hủy nhanh, chuyển hóa các loại khí độc đáy nền như N02, n03, NH4, tăng lượng 02 hòa tan..........
Giao hộ thằng ku em và cũng đã sử dụng cho bển TWB...........................
giá 100k/1 lọ
có 10 lọ mua hết có giá KM liên Hệ số ĐT: 0984879979
[IMG]
adult image[/IMG]