mình mới mua 3 e HM mộc(2 trống 1 mái). nuôi tầng 3, ở phía trước và phía sau, ở giữa ngăn cách bởi phòng thờ. các bạn tư vấn giúp mình cách thuần thế nào. mình mới tập nuôi HM nên chưa có kinh nghiệm gì, chỉ góp nhặt trên các diễn đàn về áp dụng với HM nhà mình