Có bài củ xóa dùm admin nhé!
Cần bán mấy em gà kiểng như hình
AE thích liên hệ : 01259086686 - Gà đang ở Cà Mau có thể SHIP XA - FIX CHO AE NHIỆT TÌNH
1. Trống Serama chuối NỌC : 800k
2. Mái TC Ô : 400K

CLIP
http://www.youtube.com/watch?v=2JTlRs17o64