mình là thành viên mới của dd thân chào toàn thể ace đam mê cá cành của dd, chúc dd ngày càng phát triển