ae xem cho vui nha, ủng hộ phong trào batta trênh dd
bầy 1 nè:
http://youtu.be/Wv7SZHzQWdw
bầy 2 nè:
http://youtu.be/5P6qIGskgeU