bể trước nuôi 7 màu , h k dùng đến nên thanh lý cho rộng nhà
Bể Jebo 60cm , lọc tràn trên lắp còn đèn thì bị cháy bóng rồi thì phải trước em mua 1tr6 ở đây h còn 1tr5
http://www.cacanhsonyen.com/index.ph...product_id=484

còn ảnh thực tế em nó đâycác bác quan tâm thì alo 0977109088

THANKS !!