các bác cho e hỏi cá gì đây ạ .nó rỉa vây và và vảy cá vàng nhà e như sơ mướp.có nên nuôi tiếp không ah