Ở thành phố Hồ Chí Minh Ai có nhu cầu sử dụng tin bò vụn chất lượng tốt( sau sơ chế thức ăn cho cá dĩa ) khồi lượng ổn định liên lạc ĐT 0908799765 ( gặp Chị Chi nha !)