tôi có nuôi cá chép thường loại con nhỏ, hồ 1mx40x45
Không biết bị sao mà cứ vài tiếng thì cá cứ nổi lên, ko biết là do nguyên nhân gì nữa
nguyên nhân do nước hay do nhiệt độ
hồ cá để ngoài trời
ai có kinh nghiệm nuôi cá chép xin giúp đỡ mình
xin cám ơn