bán bồ câu pháp màu trắng-ghi xám.chim đẻ.400k/1 cặp
liên hệ hùng 01668177571
ảnh m sẽ post sớm nhất có thể
chim đang mùa thay lông nên sẽ có cặp ấp cặp chưa đẻ tùy mọi người chọn.giá đồng đều như nhau