em muốn thay con La hán bằng con Kim Long quá bối, nhưng ở Hải Phòng không biết địa chỉ nào uy tín. Bác nào biết mách giúp em với.