a e nào có cách khắc phục cho khuyên nhà e hết tật vặn cầu thì giúp e với nhé .thanks a e nhiều