trước trên 4fom có 1 top nói về cách làm giò bằng tre, bây giờ mình tìm lại thì không thấy nữa, ACE nào biết thì up giúp mình với, giò thì mình biết làm nhưng tre thì chỉ coi sơ qua hà, thank mọi người ạ.