Xin các pro giúp m chơi với m thít cá biển lắm nhưng chết hoài nản quá đi..mong các anh em ra tay hổ trợ