Các bạn cho mình hỏi trong nước ta có bao nhiêu loại betta vậy..loại nào giá cao nhất hiện nay