Như tiêu đề mềnh đang cần mua 01 máng đèn kích thước 1,2m hoặc 1,5m còn dùng được. he he!
Bác nào có muốn thanh lý xin Liên hệ:
ĐT: 0917973721.
Mr. Bắc- 37 Tuổi.

- Cám ơn anh em!