Như tiêu đề. đc ông chú tặng cho 1 con chòe than con. đã biết hót đc vài giọng. mik mún mang chim đến những tụ điểm chơi chim để dợt. có người thì bảo: lần đâu đem chim tói chổ đợt fai trùm kín áo lồng. rùi treo chim lên. cứ dợt khoảng 3-4 ngày như vậy. thi mới mở hết áo lồng ra...Mik mới tập tành chơi chim, kiến thức còn nông cạn. Mong ACE chỉ giáo thêm.. Thanks all ACE..