Hồ 1mx0.5x0.5m, kính full 8 li, không kiềng, luôn chân sắt hộp: 1,200,000 đ
Nền ADA 20kg có lẫn 1 ít Red Hightland: 800,000 đ
Lọc attman DF 1300, mới xài được 1 tháng, full vật liệu lọc: 1,000,000 đ
Đá 10kg + 20 con cá trong hồ (nhìn hình): 300,000
Nế lấy hết: 3,000,000 đ Khuyến mãi 1 đống lũa, bình C02 Up aqua 1/2 kg đã hết khí.
[/URL][/IMG]

Liên hệ: 0918038703 Chinh, Gò Vấp, TP. HCM