Cần thanh lý 1 Mi Thuộc 2 năm lồng chim đang thay lông gần xong bóng bộ đẹp, mắt méo bán khóa to thái độ tốt, có thể thử được vài mỏ, nhưng không khẳng định đánh được lâu, để chơi hót cũng ổn, Chim xuất xứ: Lào Cai (trước đây được gửi tặng). chim gãy mất 1/2 Móng giữa, đang ra lại. Nay chán thanh lý...
Giá: 1.200k Liên Hệ: Anh Điệp: 01222698889

---------- Bài viết thêm vào lúc 01:34 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 01:31 PM ----------


Chim đẹp hơn trong ảnh vì mới may lông xong, mai sẽ up ảnh mới các bác thị dâm...